Train Time Table

Budhlada City
No. Name Time Departs Arrives
13007 ਉਡਾਨ ਆਭਾ 0:09 ਹਾਵੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ
12138 ਪੰਜਾਬ-ਮੇਲ 0:49 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਮੁੰਬਈ ਬੀ.ਟੀ.
13008 ਉਡਾਨ ਆਭਾ 1:09 ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹਾਵੜਾ
12137 ਪੰਜਾਬ-ਮੇਲ 01:17 ਮੁੰਬਈ ਬੀ.ਟੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ
15910 ਅਬਾਦ ਅਸਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2:59 ਲਾਲਗੜ੍ ਅਬਾਦ ਅਸਾਮ ਅੇਕਸਪ੍ਰੈਸ
54045 ਪੈਸੇਂਜਰ 5:57 ਜੀਂਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜਪੁਰ
14626 ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 7:34 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਈ ਰੋਹਿਲਾ
19024 ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 8:17 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਮੁੰਬਈ ਬੀ.ਟੀ.
12482 ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 9:09 ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ
14625 ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 10:21 ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਈ ਰੋਹਿਲਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ
54044 ਪੈਸੇਂਜਰ 11:25 ਸਿਰਸਾ ਜੀਂਦ ਜੰਕਸ਼ਨ
54641 ਪੈਸੇਂਜਰ 13:27 ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ
54642 ਪੈਸੇਂਜਰ 15:45 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ
12481 ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 16:44 ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ
19023 ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 17:45 ਮੁੰਬਈ ਬੀ.ਟੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ
54043 ਪੈਸੇਂਜਰ 18:42 ਜੀਂਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ
54046 ਪੈਸੇਂਜਰ 19:05 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੀਂਦ ਜੰਕਸ਼ਨ
15909 ਅਬਾਦ ਅਸਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 20:35 ਅਬਾਦ ਅਸਾਮ ਅੇਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਲਗੜ੍

ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੁਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

TAG : Train Time Table, Budhlada, Budhlada Rail